Numery alarmowe

998

112

Licznik odwiedzin


Wizyt dziś:0
Wizyt wczoraj:7
Ten miesiąc:277
Ogólnie wizyt:59167
Max. dziennie:1074

Członkiem OSP może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, małoletni za zgodą opiekunów oraz osoby prawne (organizacje, instytucje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa itp.). Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie  uchwały zarządu OSP po złożeniu przez zainteresowaną osobę pisemnej deklaracji.

Członkowie OSP dzielą się na:

 1. członków czynnych
 2. członków honorowych
 3. członków wspierających
 4. członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.


Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonaniu postanowień statutu OSP, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:


„W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia."

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność

 

CZŁONKOWIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUCKU

 1. Halina Hirth
 2. Urszula Ceynowa
 3. Grażyna Kwiek
 4. Alicja Barzowska
 5. Magdalena Okroj
 6. Teresa Ginter
 7. Miranda Bolda
 8. Joanna Jeka
 9. Janusz Ginter
 10. Andrzej Gorazdowski
 11. Jan Hallmann
 12. Krystian Hallmann
 13. Michał Lessnau
 14. Artur Markut
 15. Bartłomiej Mollin
 16. Mariusz Okroj
 17. Mirosław Ruth
 18. Jan Struck
 19. Andrzej Żalikowski
 20. Wojciech Żytka
 21. Piotr Kunc
 22. Maciej Zaczek
 23. Mirosław Jeka
 24. Mirosław Barzowski
 25. Krzysztof Rumpca
 26. Łukasz Maciejewski
 27. Jacek Szymański
 28. Bronisław Adrian
 29. Rafał Kaszewski
 30. Artur Krzeszowski
 31. Zygmunt Hirth 

Ciekawe strony

miasto puck

psp

zosp