Numery alarmowe

998

112

Licznik odwiedzin


Wizyt dziś:12
Wizyt wczoraj:36
Ten miesiąc:2430
Ogólnie wizyt:36581
Max. dziennie:376

Członkiem OSP może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, małoletni za zgodą opiekunów oraz osoby prawne (organizacje, instytucje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa itp.). Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie  uchwały zarządu OSP po złożeniu przez zainteresowaną osobę pisemnej deklaracji.

Członkowie OSP dzielą się na:

 1. członków czynnych
 2. członków honorowych
 3. członków wspierających
 4. członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.


Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonaniu postanowień statutu OSP, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:


„W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia."

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność

 

CZŁONKOWIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUCKU

 1. Halina Hirth
 2. Urszula Ceynowa
 3. Grażyna Kwiek
 4. Alicja Barzowska
 5. Magdalena Okroj
 6. Agnieszka Hudziak
 7. Teresa Ginter
 8. Miranda Bolda
 9. Joanna Jeka
 10. Janusz Ginter
 11. Andrzej Gorazdowski
 12. Jan Hallmann
 13. Krystian Hallmann
 14. Michał Lessnau
 15. Artur Markut
 16. Bartłomiej Mollin
 17. Mariusz Okroj
 18. Paweł Parcelewski
 19. Mirosław Ruth
 20. Jan Struck
 21. Andrzej Żalikowski
 22. Wojciech Żytka
 23. Piotr Kunc
 24. Maciej Zaczek
 25. Mirosław Jeka
 26. Mirosław Barzowski
 27. Krzysztof Rumpca
 28. Łukasz Maciejewski
 29. Jacek Szymański
 30. Bronisław Adrian
 31. Rafał Kaszewski
 32. Michał Lieder
 33. Artur Krzeszowski
 34. Zygmunt Hirth 

Ciekawe strony

miasto puck

psp

zosp